Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valsts zemes dienesta sadarbības partneru apmierinātības aptauja, 2022

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Sandra Notruma
22300522

Valsts zemes dienesta sadarbības partneru apmierinātības aptauja, 2022

Pētījuma mērķis:

Iegūt sadarbības partneru vērtējumu par sadarbības kvalitāti ar Valsts zemes dienestu 2022.gadā.

Pētījuma uzdevums:

Iegūt kvantitatīvu rezultātu sadarbības novērtējumam ar Valsts zemes dienestu 2022.gadā un priekšlikumus turpmākai sadarbības veicināšanai.

Nodošanas datums:
21.04.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts zemes dienests
pasts@vzd.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts zemes dienests
pasts@vzd.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Iegūti kvantitatīvi rezultāti sadarbības novērtējumam ar Valsts zemes dienestu 2022.gadā un priekšlikumi turpmākai sadarbības veicināšanai.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
To top