Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valūtas kursa transmisija uz iekšzemes cenām Austrumeiropas valstīs un ekonomiskās vides nozīme

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Valūtas kursa transmisija uz iekšzemes cenām Austrumeiropas valstīs un ekonomiskās vides nozīme

Nodošanas datums:
01.04.2004
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Latvijas banka
info@bank.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Latvijas banka
info@bank.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top