Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valūtas un naudas tirgus valūtas kursa koridora apstākļos

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Valūtas un naudas tirgus valūtas kursa koridora apstākļos

Nodošanas datums:
01.01.2004
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas banka
info@bank.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Latvijas banka
info@bank.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top