Pētījumu un publikāciju datu bāze

Vardarbības izplatība darba vidē

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Evija Kūla un Jolanta Geduša
67021692 un 67021526

Vardarbības izplatība darba vidē

Pētījuma mērķis:

Veikt priekšizpēti saistībā ar SDO konvencijas Nr.190 par vardarbību darbā iespējamu ratifikāciju un aktuālās situācijas attiecībā uz vardarbības dažādo veidu izplatību darba vidē noskaidrošanu.

Pētījuma uzdevums:

Situācijas apzināšana Latvijas uzņēmumu darba vidē.

Plānotās nodošanas datums:
31.03.2026
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Sociālā aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Normatīvā regulējuma izstrāde iespējamai SDO konvencijas ratifikācijai, anketas/atskaites.

To top