Pētījumu un publikāciju datu bāze

Vārdnīcu izstrāde Latvijā: 1991-2010 (zinātniski pētniecisks darbs)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Vārdnīcu izstrāde Latvijā: 1991-2010 (zinātniski pētniecisks darbs)

Nodošanas datums:
29.06.2012
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top