Pētījumu un publikāciju datu bāze

Vēsturiskās un aktuālās informācijas un datu apkopošana par Dzeņveidīgo putnu sugu novērojumiem DDPS “Ozols”

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Vēsturiskās un aktuālās informācijas un datu apkopošana par Dzeņveidīgo putnu sugu novērojumiem DDPS “Ozols”

Pētījuma mērķis:

Pētījuma galvenais mērķis bija, izmantojot dažādus informācijas avotus, apkopot un sagatavot vēsturiskos datus un aktuālo informāciju par dzeņveidīgo putnu sugu novērojumiem un to atradnēm par laika periodu no 2000. līdz 2017. gadam dabas datu pārvaldības sistēmai (DDPS) “Ozols”.

 

Nodošanas datums:
31.12.2018
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Politikas joma:
Vides politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top