Pētījumu un publikāciju datu bāze

VIDES KVALITĀTES FITOINDIKATĪVAIS VĒRTĒJUMS VENTSPILS APKĀRTNĒ (pieejams tikai pie iesniedzēja)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

VIDES KVALITĀTES FITOINDIKATĪVAIS VĒRTĒJUMS VENTSPILS APKĀRTNĒ (pieejams tikai pie iesniedzēja)

Pētījuma mērķis:

Veikt vides kvalitātes stāvokļa novērtējumu Ventspils apkārtnē pēc lokatora TPS 117 darbības uzsākšanas un noteikt vides kvalitātes izmaiņu procesa dinamiku Ventspils apkārtnē, izmantojot vienu no bioindikācijas metodēm – fitoindikāciju kā vides kvalitātes operatīvas novērtēšanas metodi.

Nodošanas datums:
08.12.2008
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Aizsardzības ministrija
pasts@mod.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Aizsardzības ministrija
pasts@mod.gov.lv
Politikas joma:
Valsts aizsardzības politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top