Pētījumu un publikāciju datu bāze

Vienotās tiesu prakses apkopojums

Vienotās tiesu prakses apkopojums

Pētījuma mērķis:

Veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un sekmēt minēto Eiropas Savienības savstarpējas atzīšanas instrumentu efektīvu un saskaņotu piemērošanu.

Nodošanas datums:
31.07.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Tiesu administrācija
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Tiesu administrācija
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
20000 EUR
To top