Pētījumu un publikāciju datu bāze

Vietējo pārtikas produktu veicināšanas un aizsardzības pasākumi Eiropas Savienības valstīs

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ingūna Gulbe

Vietējo pārtikas produktu veicināšanas un aizsardzības pasākumi Eiropas Savienības valstīs

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir izvērtēt pārtikas produktu veicināšanas un aizsardzības pasākumus Eiropas Savienības valstīs, lai palīdzētu Latvijas pārtikas produktu noieta veicināšanā, kā arī saņemt aizsardzību vietējā tirgū

Pētījuma uzdevums:

Pētījuma darba uzdevumi ir sekojoši:
1. identificēt Eiropas Savienības (ES) valstu piemērotos vietējo pārtikas produktu veicināšanas un aizsardzības pasākumus un mērķus to īstenošanai (piemēram, vai tie ir ekonomiski, vides, kultūras vai sociālās dabas?);
Izpilde 2024.gada maijs – 2024.gada novembris
2. identificēt ES valstu mazumtirgotāju un arī sabiedrisko organizāciju darbības vietējo pārtikas produktu veicināšanas un aizsardzības pasākumu īstenošanā;
Izpilde 2024.gada maijs – 2024.gada novembris
3. izvērtēt vietējo pārtikas produktu veicināšanas un aizsardzības pasākumu ietekmi uz ES valstu ekonomikām, tostarp, vai tie ierobežo citu valstu produktu importu vai arī veicina vietējo pārtikas produktu noietu;
Izpilde 2024.gada maijs – 2024.gada novembris
4. izvērtēt ES valstu īstenoto pasākumu ietekmi uz pārtikas produktu cenas mazumtirdzniecībā;
Izpilde 2024.gada maijs – 2024.gada novembris
5. izvērtēt ES valstu piemēroto pasākumu saderību ar ES tiesību aktiem par vienoto tirgu un konkurences tiesībām;
Izpilde 2024.gada maijs – 2024.gada novembris
6. izvērtēt kādi vietējo pārtikas produktu veicināšanas vai aizsardzības pasākumi būtu visefektīvāk izmantojami Latvijā (valsts, sabiedrisko organizāciju un mazumtirgotāju līmenī).
Izpilde 2024.gada maijs – 2024.gada novembris

Plānotās nodošanas datums:
30.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

– Pētījums ļaus izvērtēt kādi aizsardzības un veicināšanas pasākumi lielākoties tiek izmantoti citās ES dalībvalstīs (ekonomiski, vides, kultūras vai sociālas dabas), un vai šķēršļus ir iespējams likvidēt, attiecīgi apzināt potenciālās eksporta iespējas;
– Pētījums sniegs pārskatu par ES valstīs pieejamos pārtikas produktu veicināšanas un aizsardzības pasākumus attiecīgi, samazināt Latvijas uzņēmumu ārvalstu tirgu ieiešanas izmaksas;
– Pētījums sniegs pārskatu par pārtikas produktu aizsardzības pasākumiem, kurus varētu ieviest Latvijā, lai palīdzētu Latvijas pārtikas produktu aizsardzībai vietējā tirgū
– Pētījums sniegs pārskatu par pārtikas produktu veicināšanas pasākumiem, kurus varētu ieviest Latvijā, lai palīdzētu Latvijas pārtikas produktu virzībai vietējā un ārvalstu noieta tirgos
Pētījumā tiks izmantotas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības metodes, kā arī intervijas ar iesaistītajiem tirgus dalībniekiem dažādos pārtikas ķēdes posmos.

To top