Pētījumu un publikāciju datu bāze

VPD ieviešanas sistēmas efektivitātes izvērtējums

VPD ieviešanas sistēmas efektivitātes izvērtējums

Nodošanas datums:
17.07.2006
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top