Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ziņojums par iekšējā audita darbību valsts pārvaldē 2003

Ziņojums par iekšējā audita darbību valsts pārvaldē 2003

Nodošanas datums:
01.01.2004
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top