Pētījumu un publikāciju datu bāze

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pakuļu ūdenskrātuvei

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pakuļu ūdenskrātuvei

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt Pakuļu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus.

Pētījuma uzdevums:

Iegūt un apkopot vēsturiskos datus, ievākt hidroķīmiskos datus, veikt zivju barības bāzes izpēti, veikt ihtioloģisko izpēti.

Nodošanas datums:
20.09.2021
Iesniedzējinstitūcija:
Saldus novada pašvaldība
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Saldus novada pašvaldība
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Zivju fonds un Saldus novada pašvaldība
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
3872 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pakuļu ūdenskrātuves ekoloģiskā kvalitāte vērtējama kā viduvēja. To galvenokārt ietekmē ūdenskrātuvē ietekošo upju (Ciecere, Krimelde, Bukupe) ienestās barības vielas no upju sateces baseiniem. Pētījuma laikā tika nozvejotas zivis no 16 sugām, kas kopā sastādīja 160,9 kg. Kopējā visu zivju sugu biomasa vērtējama kā augsta. Ūdenstilpnes zivju sugu sastāvs vērtējams kā tipisks eitrofiem mērenās klimata joslas ezeriem. Salīdzinoši ar 2017. gadā veiktās izpētes rezultātiem, zivju sabiedrības struktūra palikusi praktiski nemainīga.

To top