Pētījumu un publikāciju datu bāze

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Augšdaugavas novada ezeriem –Zabolotņiku ezers; Klepiņu ezers; Dūnakļu ezers

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Valērijs Ašķeļaņecs
Mob.tel. 29325700

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Augšdaugavas novada ezeriem –Zabolotņiku ezers; Klepiņu ezers; Dūnakļu ezers

Pētījuma mērķis:

Projekta mērķis ir sagatavot zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Augšdaugavas novada ezeriem. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi nepieciešami, lai plānotu ezera
apsaimniekošanu, nodrošinātu zivju resursu aizsardzību un atražošanu, uzlabotu ezeru ekoloģisko stāvokli

Pētījuma uzdevums:

Izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Augšdaugavas novada ezeriem –Zabolotņiku ezers; Klepiņu ezers; Dūnakļu ezers

Plānotās nodošanas datums:
30.11.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Augšdaugavas novada pašvaldība
pasts@augsdaugavasnovads.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Augšdaugavas novada pašvaldība
pasts@augsdaugavasnovads.lv
Politikas joma:
Zivsaimniecības politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Augšdaugavas novada ezeriem –Zabolotņiku ezers; Klepiņu ezers; Dūnakļu ezers

To top