Pētījumu un publikāciju datu bāze

ZIZIMM mērķu sasniegšanai nepieciešamo lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde, optimālā pasākumu kopuma noteikšana un nepieciešamā finansējuma prognoze

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Meža departaments

ZIZIMM mērķu sasniegšanai nepieciešamo lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde, optimālā pasākumu kopuma noteikšana un nepieciešamā finansējuma prognoze

Pētījuma mērķis:

Sagatavot informāciju par pasākumiem zemes apsaimniekošana Latvija klimata mērķu sasniegšanai, pasākumu izvērtējumu, ietverot pasākuma darbības aprakstu, izmaksas, ietekmi uz nodarbinātību , ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un SEG ieguvumu. Noteikt pasākumu limitus, iespējamos riskus. Veikt pasākumu salīdzinājumu.

Pētījuma uzdevums:

1. izstrādāt interaktīvu pasākumu darbības aprakstu, kā arī interaktīvu atspoguļojumu pasākumu ietekmei uz neto SEG emisijām, nodarbinātību un dzīvotņu kvalitāti;
2. izstrādāt pieeju un algoritmus pasākumu interaktīvai atspoguļošanai, ņemot vērā dažādu pasākumu savstarpēji papildinošu vai izslēdzošu ietekmi, kā arī pasākumu īstenošanas mērogu variācijas;
3. izstrādāt pieeju lietotnes izveidei un lietotnes testa versiju;
4. novērtēt iespējas pasākumu ietekmes rezultātu agregēšanai reģionu līmenī;
5. veikt ietekmes uz tautsaimniecību novērtējumu 3–5 ZIZIMM mērķu sasniegšanas scenārijiem

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Veikts ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums ZIZIMM mērķu sasniegšanā.

To top