Lai novērstu publiskas personas plānoto pētījumu tēmu un pētījumos ietverto uzdevumu dublēšanās riskus, Valsts kanceleja reizi gadā veic plānoto pētījumu tēmu apkopojumu un nosūta to arī visiem pētījumu un publikāciju datubāzes autorizētajiem lietotājiem, kā arī minēto informāciju publicē šeit datubāzē.

Pētījuma pasūtītājs nedēļas laikā pēc pētījuma gala versijas pieņemšanas datubāzē ievada informāciju par pētījuma gala versiju un augšupielādē šeit pētījuma gala versiju vispārējai pieejamībai.

Kopsavilkums par plānotajiem pētījumiem 2024. gadā.

 

 

To top