Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)
(41)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

Pētījuma mērķis:

Apkopot esošo situāciju investīciju jomā lauku tūrismā, izmantojot gan nacionālos, gan starptautiskos finansu instrumentus. Ar šo informāciju tiek sagatavots pārskats par esošo situāciju, attīstības plāniem, prioritātēm un finansu atbalsta punktiem lauku tūrisma jomā.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt tūrisma augstākās izglītības attīstības vadlīnijas topošajai Latvijas Tūrisma izglītības konsultatīvajai padomei.

Pētījuma mērķis:

Noteikt starptautiskās vides kvalitātes zīmes “Zaļā atslēga” novērtēšanas kritēriju sistēmas pielietošanas iespējas viesnīcās Latvijas lauku teritorijās. Pētījumā ir aplūkota vides kvalitātes zīmes “Zaļā atslēga” ieviešanas pieredze Dānijā un Igaunijā, iztirzāti “Zaļās atslēgas” dokumenti un analizēta vides situācija lauku viesnīcās Latvijā. Ir izvērtēta līdzšinējā pieredze vides kvalitātes zīmes ieviešanā Latvijas lauku tūrismā, apzinātas tās stiprās un vājās puses, iespējas un draudi, un izstrādāti ieteikumi Vides kvalitātes zīmes turpmākajai ieviešanai naktsmītnēm lauku teritorijās un mazpilsētās.

Pētījuma mērķis:

Novērtēt tūrisma kā ekonomiskas parādības galvenos aspektus.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt uz faktiem un labāko ārvalstu un Latvijas pieredzi balstītus priekšlikumus tūrisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai,  tūrisma nozares tālākai attīstībai un konkurētspējas palielināšanai.

Pētījuma mērķis:

Kritēriju mērķis ir samazināt uzņēmuma kaitīgo ietekmi uz vidi, vienlaikus, ietaupot ūdens un elektroenerģijas patēriņu, izmantojot videi labvēlīgus tīrīšanas līdzekļus, šķirojot atkritumus pārstrādei, motivējot personālu domāt par vides aizsardzību

To top