Pētījumu un publikāciju datu bāze

Imigrācijas statusa un uzturēšanās mērķu maiņa: pārskats par Latvijas pieeju

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Imigrācijas statusa un uzturēšanās mērķu maiņa: pārskats par Latvijas pieeju

Nodošanas datums:
31.12.2015
Iesniedzējinstitūcija:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
pasts@pmlp.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
pasts@pmlp.gov.lv
Politikas joma:
Migrācijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top