Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Iesniedzējinstitūcija

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
(2238)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija

Pētījuma mērķis:

eParaksta rīku atpazīstamība un klientu apkalpošanas apmierinātības dati

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
1945.00

Pētījuma mērķis:

Iegūt datus par TV signāla uztveršanas veidiem Latvijas mājsaimniecībās.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
1035.00

Pētījuma mērķis:

Informācija par atalgojuma līmeni pa amatu kategorijām tirgū, lai izmantotu ikgadējam atalgojuma izvērtējumam.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
1150.00

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot vilciena pasažieru apmierinātību ar šī brīža pakalpojumu un uzzināt vēlamos papildu pakalpojumus.

Izpētīt esošo klientu pakalpojuma izmantošanas paradumus (pārvietošanās mērķus, biežumu, braukšanas biļetes izvēli un iegādes veidus u.tml.).

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
9980

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot TV lietojuma paradumus Latvijas mājsaimniecībās.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
1640.00

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt vadlīnijas, kas balstoties uz tehniski un ekonomiski pamatotiem kritērijiem noteiktu vienveidīgu sabiedriskā transporta pieturvietu aprīkošanas līmeņus valsts autoceļu tīklā.

Pētījuma mērķis:

Noteikt piemērotākos mašīnmācības modeļus un to pielietojuma scenārijus ekonomisko un finanšu noziegumu atklāšanā, balstoties uz Finanšu izlūkošanas dienesta pieejamajiem datu avotiem un darbības mērķiem

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
81675

Pētījuma mērķis:

Sagatavot analītisku materiālu par Latvijas valsts/sabiedrības ideoloģiju un vērtībām un valstiskuma izpratnes nostiprināšanu

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
59020

Pētījuma mērķis:

Arheoloģiskā izpēte turpmāko konservēšanas darbu izvēlei un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nodrošināšanai

Pētījuma mērķis:

Uzzinātu Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret ieguldījumu veikšanu un apzināt ieguldījumu veikšanas paradumus, lai nodrošinātu finanšu pratības aktivitāšu atbilstošu plānošanu.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot ieslodzīto un viņu ģimeņu sociālo stāvokli problēmas un risinājumus veiksmīgai integrācijai sabiedrībā, novērtēt pasākumus, kas vērsti uz ģimenisko saišu stiprināšanu starp ieslodzīto personu un viņa ģimeni.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
46500.00

Pētījuma mērķis:

Sekmēt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un iesaistīšanos darba tirgū:

1. Izpētīt ieslodzījuma vietu darbības orientāciju uz bijušo ieslodzīto integrāciju darba tirgū, izvērtējot ar bijušo ieslodzīto integrāciju darba tirgū saistītos izaicinājumus, kā arī izpētīt ārvalstu pieredzi darba prasmju attīstīšanā ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās;

2. Sniegt detalizētu novērtējumu pakāpei, kādā brīvības atņemšanas soda izpilde Latvijā ir orientēta uz ieslodzīto nodarbināmības līmeņa celšanu un sagatavošanu integrācijai darba tirgū pēc atbrīvošanas no soda izciešanas. Sniegt praktiski piemērojamas vadlīnijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīcībai, kas vērsta uz mērķi – pēc iespējas lielāka bijušo ieslodzīto daļa, kas pēc iespējas īsākā laikā pēc soda izciešanas stājas darba attiecībās;

3. Sniegt detalizētu novērtējumu, kā darba tirgus ir orientēts uz bijušo ieslodzīto integrāciju (politekonomiskie uzstādījumi, tiesiskais regulējums, darba devēji u.c.). Balstoties uz novērtējumu, sniegt praktiski piemērojamas vadlīnijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei, kā koordinatora lomai uz ieslodzīto sagatavošanu integrācijai darba tirgū vērstas multisektorālas atbalsta sistēmas veidošanā un atbalsta sistēmas stiprināšanu;

4. Izpētīt ārvalstu pieredzi jebkurā profesijā noderīgo prasmju – darba prasmju (angl.: soft skills; transferable skills) attīstīšanai likumpārkāpējiem ieslodzījuma vietās, nodrošinot veiksmīgu pāreju uz darbaspēka sabiedrību. Balstoties uz pētījumā gūtajām atziņām, sniegt praktiski piemērojamas vadlīnijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei par darba prasmju attīstīšanas un uzlabošanas metodoloģiju ieslodzījuma vietās, ņemot vērā Latvijas ieslodzījuma vietu un tiesiskā regulējuma specifiku.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
57900.00

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt pētījumu, kurā veikts fiskālajai plānošanai izmantoto Finanšu ministrijas makroekonomisko un budžeta prognožu ex-post izvērtējums.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
4850

Pētījuma mērķis:

Pētījumam par alkohola lietošanu, tās radītajām sekām un profilakses ekonomiskajiem ieguvumiem valstī ir trīs galvenie mērķi:

  1. Informēt politikas veidotājus un sabiedrību par alkohola lietošanu Latvijā un tās radītajām sekām;
  2. Sniegt Latvijas valsts politikas veidotājiem uz pierādījumiem balstītu priekšstatu par alkohola lietošanas sociālajām izmaksām;
  3. Novērtēt sabiedrības ieguvumus no alkohola lietošanas profilakses pasākumu ieviešanas / pastiprināšanas.
Pētījuma finansēšanas summa EUR:
140416
To top