Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Iesniedzējinstitūcija

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
(2238)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija

Pētījuma mērķis:

Veikt izvērtējumu, lai noteiktu tehnisko risinājumu speciālistu, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā, reģistra (turpmāk – reģistra) izstrādei.

Pētījuma mērķis:

Metodikas izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošanas pamatojumam.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt Latvijas kultūras un zinātnes patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījumu.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot iedzīvotāju informētības un izpratnes līmeņa izmaiņas par deinstitucionalizācijas procesu salīdzinājumā ar 2018. un 2022.gadā veiktā pētījuma datiem, noskaidrot sabiedrības iecietības un pieņemšanas līmeni attiecībā pret deinstitucionalizācijas mērķa grupu personām, gūt ieskatu par Labklājības ministrijas publicitātes pasākumu efektivitāti un gūt datus, lai spētu efektīvāk plānot turpmākos atbalsta komunikācijas pasākumus deinstitucionalizācijas procesa virzībai Latvijā.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot HIV un asociēto infekciju izplatību, zināšanu par HIV līmeni un asociēto veselības uzvedību injicējamo narkotiku lietotāju vidū.

Pētījuma mērķis:

Realizēt piecu epidemioloģisko indikatoru ieviešanu datu apkopošanai, analīzei un izplatīšanai, saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (turpmāk- ENNUC) prasībām.

Pētījuma mērķis:

Apzināt juridiska un administratīva rakstura šķēršļus Valkas novada iedzīvotāju iespējā saņemt veselības aprūpes pakalpojumus Valgas slimnīcā.

Pētījuma mērķis:

Vispārējais mērķis – Izpētīt esošo valsts materiālo rezervju un nozares materiāltehnisko līdzekļu resursu pārvaldīšanas (vajadzību noteikšana, izvērtēšana, veidošana, apgādes ķēdes plānošana, atliktā piegāde, līgumi, iegāde, atjaunināšana, uzskaite, uzglabāšana, izsniegšana, loģistika, atsavināšana, norakstīšana, inventarizācija u.c.) sistēmu, un izstrādāt stratēģisku, sistemātisku un metodisku pieeju, kas balstīta uz riska novērtējumu, kā arī resursi tiek veidoti uz noteiktiem kritērijiem, kas paredzēta katastrofu pārvaldīšanai, kā arī nozares apdraudējumu vajadzībām.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt pētījumu par Latvijas kultūras pakalpojumu piekļūstamību saskaņā ar iepirkuma tehniskajā specifikācijā dotajiem darba uzdevumiem.

Pētījuma mērķis:

Iegūt Latvijas iedzīvotāju novērtējumu par plānotajiem atkrastes vēja parkiem Latvijas teritorijā, t.sk. ELWIND kā pirmo atkrastes vēja parka kopprojektu.

Pētījuma mērķis:

Lai uzlabotu tūrisma piedāvājumu un iespējas šajā reģionā.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Ummja ezera ekosistēmas pašreizējo stāvokli, lai izvērtētu nepieciešamību veikt apsaimniekošanas pasākumus, kas noteikti dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā (2020. – 2031.gadam), lai aprēķinātu potenciāli iespējamo apsaimniekošanas pasākumu paredzamo pozitīvo un negatīvo ietekmi uz biotopu un tā atsevišķām sastāvdaļām un lai iegūtu bāzes datus ezera stāvokļa izmaiņu turpmākai noteikšanai.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
6350

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Latgales iedzīvotāju attieksmi pret aktuāliem jautājumiem

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
13240

Pētījuma mērķis:

Iegūt informāciju par bērnu liekās ķermeņa masas un aptaukošanās izplatību septiņus  un deviņus gadus veciem bērniem un skolu vides atbilstību veselīgu paradumu veicināšanai.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
63850

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir veikt Pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomas esošās situācijas analīzi Baltijas reģionā un izpētīt pusvadītāju nozares globālās tendences.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
110500

Pētījuma mērķis:

eParaksta klientu apmierinātības pētījums.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
2890.00

Pētījuma mērķis:

Datu centru, datu pārraides un fiziskās škiedras nomas klientu apmierinātības pētījums.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
2755.00

Pētījuma mērķis:

Veikt datu analīzi, izmantojot Eiropas Sociālā pētījuma (ESS) 10. kārtas datus, lai identificētu iedzīvotāju attieksmes dažādās sociālās grupās attiecībā uz Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam politikas uzstādījumiem.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
2008

Pētījuma mērķis:

Izpratne par LVRTC darbinieku un amata grupu atalgojuma atbilstību tirgus situācijai un specifiski IKT nozarei.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
2700.00

Pētījuma mērķis:

Izpratne par LVRTC valdes atalgojuma atbilstību tirgus situācijai.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
1680.00

Pētījuma mērķis:

Darbinieku apmierinātības vērtējums ar iekšējo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
1295.00
To top