Pētījumu un publikāciju datu bāze

Atkarību izraisošo vielu lietošana iedzīvotāju vidū

Atkarību izraisošo vielu lietošana iedzīvotāju vidū

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir iegūt atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatības statistiskos rādītājus, kā arī objektīvu informāciju efektīvākai līdzšinējās politikas novērtēšanai un īstenošanai, nepieciešamo izplatības ierobežošanas un ļaunuma mazināšanas pasākumu veikšanai Latvijā.

Nodošanas datums:
30.12.2016
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top