Pētījumu un publikāciju datu bāze

Attieksme pret Valsts policiju, 2020. gads

Pētījuma statuss:
Nodots

Attieksme pret Valsts policiju, 2020. gads

Pētījuma mērķis:

Sabiedrības viedokļa izzināšana par ar drošību saistītajiem jautājumiem, kas  ir uz sabiedrību vērsta policijas darba pamats un veids, kā noskaidrot iedzīvotāju attieksmi pret policiju, to drošības sajūtu, sabiedrības viedokli par nepieciešamajām izmaiņām policijas darbā, kas savukārt palīdz uzlabot darba organizāciju, t.sk. sadarbību ar sabiedrību.

Nodošanas datums:
30.11.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts policija
pasts@vp.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts policija
pasts@vp.gov.lv
Politikas joma:
Iekšlietu politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
5269 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Valsts policijai uzticas 66%, bet neuzticēšanos atzina 27,5 % aptaujāto.

To top