Pētījumu un publikāciju datu bāze

Augstākās izglītības iestāžu digitalizācijas izvērtējums Latvijā

Augstākās izglītības iestāžu digitalizācijas izvērtējums Latvijā

Pētījuma mērķis:

Noteikt Latvijas augstākās izglītības iestāžu esošo digitalizācijas līmeni (pārvaldības un studiju procesos) un definēt ar augstākās izglītības digitalizāciju un tās monitoringu saistītos kritērijus;

 

Pētījuma uzdevums:

Veikt ekspertu līmeņa ieteikumus par turpmākiem attīstības virzieniem augstākās izglītības digitalizācijā un izstrādāt Latvijas augstākās izglītības attīstības virzienus digitalizācijas jomā, lai tos iekļautu Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam, kas būs priekšnosacījumi ES struktūrfondu ieguldījumiem 2021.-2027. gadā Latvijas augstākās izglītības digitalizācijas politikas attīstības pasākumiem.

Nodošanas datums:
14.12.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
65340 EUR
To top