Pētījumu un publikāciju datu bāze

Dabas resursu nodokļa likmju piemērošanas efektivitātes izvērtēšana

Dabas resursu nodokļa likmju piemērošanas efektivitātes izvērtēšana

Pētījuma mērķis:

Veikt izvērtējumu par dabas resursu nodokļa likmēm un izstrādāt risinājumu variantus nodokļa piemērošanas sistēmas pilnveidošanai.
Izstrādāt risinājumus nodokļa piemērošanas sistēmas pilnveidošanai un veikt aprēķinus par ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu.

Nodošanas datums:
18.12.2019
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top