Pētījumu un publikāciju datu bāze

Darba tirgus īstermiņa prognoze 2014.gada 1.pusgadam

Darba tirgus īstermiņa prognoze 2014.gada 1.pusgadam

Nodošanas datums:
23.01.2014
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Nodarbinātības valsts aģentūra
pasts@nva.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Nodarbinātības valsts aģentūra
pasts@nva.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top