Pētījumu un publikāciju datu bāze

Eiropas Savienības regulu attiecībā uz Eiropas Savienības līmeņa procedūru civillietās praktiskā piemērošana: Baltijas valstu pieredze

Eiropas Savienības regulu attiecībā uz Eiropas Savienības līmeņa procedūru civillietās praktiskā piemērošana: Baltijas valstu pieredze

Pētījuma mērķis:

Izpētīt un analizēt šādu Eiropas Savienības regulu praktisko piemērošanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā:
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (turpmāk tekstā – Regula 805/2004)

• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (turpmāk tekstā – Regula 861/2007) (turpmāk tekstā kopā – Regulas),

• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (turpmāk tekstā – Regula 1896/2006)

Pētījuma uzdevums:

Sniegt komentārus par Regulām, izvērtēt Regulu ieviešanu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesību sistēmās un Regulu piemērošanas statistiku
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī Regulu piemērošanas praksi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Nodošanas datums:
10.12.2012
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
cits
To top