Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ekonomiskās migrācijas cēloņu izpēte un monitoringa sistēmas izveide ekonomiskās migrācijas ietekmes noteikšanai uz LR tautsaimniecību

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Ekonomiskās migrācijas cēloņu izpēte un monitoringa sistēmas izveide ekonomiskās migrācijas ietekmes noteikšanai uz LR tautsaimniecību

Pētījuma mērķis:

Apkopot ar darbaspēka starptautisko migrāciju saistītus datus, kurus EM saņēma no LR iestādēm (PMLP, CSP, VID, NVA, VSAA, VOAVA) un no ārvalstu institūcijām ar ĀM starpniecību, izvērtēt šo datu kvalitāti un noderīgumu darbaspēka aizplūdes analīzei un monitoringam. Papildus tiks izvērtēti trīs datu avoti, kurus identificēja eksperts (EURES konsultantu apmeklētāju reģistrācijas dati, SKDS pētījums „Interna EURES Latvijas dalīborganizācijas darbības novērtēšana”, SAK un SPPI pētījums „Dzīves kvalitāte Latvijā”).

Nodošanas datums:
28.10.2005
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Migrācijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top