Pētījumu un publikāciju datu bāze

Herbicīda aizvietošanas iespējas cīņā ar nezālēm dažādās kultūraugu grupās

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Inga Jansone

Herbicīda aizvietošanas iespējas cīņā ar nezālēm dažādās kultūraugu grupās

Pētījuma mērķis:

Novērtēt herbicīdu lietojuma samazinājuma ietekmi uz kultūraugu ražu, nezāļu skaitu un sugu sastāvu atkarībā no augu maiņas, kā arī tā potenciālo ietekmi uz CO2 emisiju izmaiņām.

Pētījuma uzdevums:

Iekārtot izmēģinājumus un uzkrāt datus par agrotehnisko paņēmienu ietekmi uz nezāļu sēklu bankas un SEG emisiju izmaiņām augsnē periodā no 2023. līdz 2025. gadam:

  • veikt nezāļu ierobežošanu ar mehāniskām un ķīmiskām metodēm,
  • veikt nezāļu seguma noteikšanu ar drone attēlu analīzes metodēm;
  • veikt CO2 mērījumus ar pārnēsājamo iekārtu,
  • sagatavot ziņojumu par pētījuma rezultātiem.
Plānotās nodošanas datums:
30.11.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Plānots noteikt sakarības starp augsnes sēņu daudzumu un NH4+-N, NO3-_N saturu, kā arī CO2 emisijām.

Sadarbībā ar LVMI Silava izstrādāt metodiku gāzu ievākšanai. Priekšroka dota vienkāršākai un lētākai metodei – SEG emisiju gāzu ievākšana, izmantojot slēgta tipa gāzes kameras (non-flow-through chamber-based technique).

Veikti kviešu ražošanas tehnoloģisko operāciju ekspluatācijas izmaksu, enerģijas ievades un CO2 emisijas aprēķinus.

To top