Pētījumu un publikāciju datu bāze

Iedzīvotāju vērtējums sabiedriskajam transporta dažādos Latvijas novados

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Iedzīvotāju vērtējums sabiedriskajam transporta dažādos Latvijas novados

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot 6 Latvijas novadu – Augšdaugavas, Ādažu, Bauskas, Dienvidkurzemes, Kuldīgas un Madonas – iedzīvotāju vecumā no 15 gadiem vērtējumu par dažādiem reģionālā sabiedriskā transporta aspektiem – lietošanas biežumu, lietošanas iemeslu un mērķi, kā arī apmierinātību ar saņemto pakalpojumu (tīrība, vadītāja attieksme, braukšanas ātrums, pienākšanas un atiešanas precizitāte, brīvo sēdvietu skaits salonā, autobusu vecums un vizuālais izskats, gaisa temperatūra salonā, attālums starp sēdekļiem, informācijas pasniegšana par gaidāmajām pieturām, iespēja norēķināties ar bankas karti, wi-fi pieejamība un biļešu klāsts)

Nodošanas datums:
26.07.2022
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija"
atd@atd.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija"
atd@atd.lv
Politikas joma:
Transporta un sakaru politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Finansējuma avota pilns nosaukums:
VSIA “Autotransporta direkcija” budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
19979 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījumā veiktie secinājumi liecina, ka visos novados aptaujātie iedzīvotāji ir kopumā apmierināti ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek izmantoti dažādiem mērķiem – lai dotos iepirkties, lai dotos uz darbu vai mācībām, lai apmeklētu medicīnas, valsts vai pašvaldību iestādes. Kā galvenais iemesls, kāpēc tiek izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumi, tiek norādīts, ka tas ir lētāk nekā braukt citos veidos vai arī citi transporta veidi nemaz nav pieejami.

To top