Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ilūkstes jezuītu klostera kompleksa atsegto baznīcas fragmentu arheoloģiskā izpēte

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ilūkstes pilsētas administrācijas Plānošanas nodaļas vadītājas p. i. Iveta Megne
65447866

Ilūkstes jezuītu klostera kompleksa atsegto baznīcas fragmentu arheoloģiskā izpēte

Pētījuma mērķis:

Arheoloģiskā izpēte turpmāko konservēšanas darbu izvēlei un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nodrošināšanai

Nodošanas datums:
28.09.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Augšdaugavas novada pašvaldība
pasts@augsdaugavasnovads.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Augšdaugavas novada pašvaldība
pasts@augsdaugavasnovads.lv
Politikas joma:
Kultūras politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Turpmāko lēmumu pieņemšanai konservēšanas darbu izvēlei un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nodrošināšanai
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Veikta arheoloģiskā izpēte turpmāko konservēšanas darbu izvēlei un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nodrošināšanai

To top