Pētījumu un publikāciju datu bāze

Informētība par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbību un sniegtajiem pakalpojumiem

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Informētība par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbību un sniegtajiem pakalpojumiem

Nodošanas datums:
03.10.2005
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top