Pētījumu un publikāciju datu bāze

Jūrmalas un citu pilsētu vērtējums Latvijas iedzīvotāju skatījumā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Jūrmalas un citu pilsētu vērtējums Latvijas iedzīvotāju skatījumā

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis un uzdevums ir Latvijas iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana par to, cik bieži un kāpēc par tūrisma galamērķi ir izvēlēta Jūrmala, kāds ir pilsētas tūrisma piedāvājuma novērtējums. Pētījumā arī iekļauts Jūrmalas pilsētas salīdzinājums ar vairākām citām Latvijas pilsētām

Nodošanas datums:
03.07.2019
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā
pasts@jurmala.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā
pasts@jurmala.lv
Politikas joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
7650 EUR
To top