Pētījumu un publikāciju datu bāze

Karjeras atbalsta pieaugušajiem nodrošināšanas prakse Latvijā un tās pilnveides iespējas

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Laura Vikšere
67047916

Karjeras atbalsta pieaugušajiem nodrošināšanas prakse Latvijā un tās pilnveides iespējas

Pētījuma mērķis:

Veikt pētījumu – sistēmisku pārskatu par karjeras atbalsta pieejamību pieaugušajiem, esošās karjeras atbalsta nodrošināšanas praksi un tās efektivitāti, karjeras atbalsta pakalpojuma sniedzēju kapacitāti izvirzīto mērķu sasniegšanai, tostarp pieejamie atbalsta pasākumi un kompetenču novērtēšanas rīki, vērtējot no lietotāja jeb pakalpojuma saņēmēja perspektīvas, kā arī izstrādāt priekšlikumus karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidei, lai veicinātu indivīdu kompetenču attīstību un nodarbināmību mainīgajā darba tirgū.

Pētījuma uzdevums:

Veidot sistēmisku pārskatu par karjeras atbalsta pieejamību pieaugušajiem, esošās karjeras atbalsta nodrošināšanas praksi un tās efektivitāti, karjeras atbalsta pakalpojuma sniedzēju kapacitāti izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Nodošanas datums:
05.04.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījums tiks izmantots turpmākās pieaugušo izglītības rīcībpolitikas plānošanai
Autoru saraksts:
  • Mārtiņš Knite
  • Aivars Timofejevs
  • Inta Lemešonoka
  • Liene Purmale
  • Kristīne Smirnova
  • Sandra Ozola
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
ESF projekts Nr.8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
58000 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma ietvaros izstrādāts karjeras atbalsta sistēmas modelis pieaugušajiem Latvijā, t.sk. atbildības sadalījums karjeras atbalsta sniegšanā, tāpat arī karjeras atbalsta pakalpojumu sniedzēju kartējums un karjeras atbalsta saņēmēju ceļa karte pieaugušajiem izglītības un nodarbinātības plānošanai.

To top