Pētījumu un publikāciju datu bāze

Klasteru programmas ikgadējā novērtējuma metodoloģijas izstrāde

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Klasteru programmas ikgadējā novērtējuma metodoloģijas izstrāde

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis – izstrādāt priekšlikumus ikgadējā novērtējuma kvantitatīvo un kvalitatīvo datu metodoloģijai 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” efektivitātes izvērtēšanai.

Nodošanas datums:
08.10.2018
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top