Pētījumu un publikāciju datu bāze

Komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošais vērtējums korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā

Komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošais vērtējums korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā

Pētījuma mērķis:

Veikt salīdzinošo vērtējumu par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā, apzinot komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības (iedzīvotāju) viedokli par esošo situāciju un nepieciešamajām izmaiņām.

Nodošanas datums:
30.06.2017
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts administrācijas skola
vas@vas.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts administrācijas skola
vas@vas.gov.lv
Politikas joma:
Valsts pārvaldes attīstība
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top