Pētījumu un publikāciju datu bāze

Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu kvalitātes izvērtējums

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu kvalitātes izvērtējums

Nodošanas datums:
30.12.2011
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Sabiedrības integrācijas fonds
pasts@sif.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Sabiedrības integrācijas fonds
pasts@sif.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top