Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijā audzētu saulespuķu attīstības perspektīvas

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Sanita Zute

Latvijā audzētu saulespuķu attīstības perspektīvas

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir iegūt zināšanas par saulespuķu audzēšanas prakses iespējām, riskiem un saulespuķu hibrīdu produktivitāti Latvijas apstākļos, kā arī uzsākt mūsu klimatiskajiem apstākļiem piemērotu saulespuķu selekciju.

Pētījuma uzdevums:

1. turpināt Eiropā, Ukrainā un citur pasaulē radītu agrīno saulespuķu šķirņu un hibrīdu demonstrējumu Latvijas apstākļos  ap 10 šķirnēm, kuras varētu būt piemērotas uzlabotas kvalitātes saulespuķu eļļas ieguvei (2023. –2025.);

2.  novērtēt šo šķirņu ražību un sēklu kvalitāti, ieņēmību  vai izturību pret postošākajām saulespuķu slimībām,  piemērotību audzēšanai  integrētajā  (2023. –2025.) un bioloģiskajā audzēšanas sistēmā (2024. – 2025.) Latvijas agroklimatiskajos apstākļos;

3.  iegūt datus, lai izstrādātu ieteikumus saulespuķu audzēšanas tehnoloģijai  un šo tehnoloģiju agroekonomisko izvērtējumam Latvijas apstākļos (2025.);

4.  veikt analītisku izvērtējumu laboratorijās, nosakot iegūtās eļļas daudzumu un kvalitāti, tai skaitā vērtīgo taukskābju īpatsvaru;

5.  īstenot publicitātes un informatīvos pasākumus par pētījuma rezultātiem (lauku dienu demonstrējumi 1x sezonā, sniegt prezentācijas pasākumos, publikācijas populārzinātniskos izdevumos lauksaimniekiem).

Plānotās nodošanas datums:
30.11.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Eiropā, Ukrainā un citur pasaulē radītu agrīno saulespuķu šķirņu un hibrīdu demonstrējums Latvijas apstākļos.

Šo šķirņu ražības un sēklu kvalitātes, ieņēmības  vai izturības pret postošākajām saulespuķu slimībām,  piemērotības audzēšanai  integrētajā  (2023. –2025.) un bioloģiskajā audzēšanas sistēmā (2024. – 2025.) Latvijas agroklimatiskajos apstākļos;

Iegūti dati uz kuru pamata izstrādāti ieteikumi saulespuķu audzēšanas tehnoloģijai  un šo tehnoloģiju agroekonomisko izvērtējums Latvijas apstākļos (2025.);

Veikts analītisks izvērtējums laboratorijās, nosakot iegūtās eļļas daudzumu un kvalitāti, tai skaitā vērtīgo taukskābju īpatsvaru;

Īstenoti publicitātes un informatīvie pasākumi par pētījuma rezultātiem (lauku dienu demonstrējumi 1x sezonā, sniegt prezentācijas pasākumos, publikācijas populārzinātniskos izdevumos lauksaimniekiem).

To top