Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas iedzīvotāju veselības ietekmējošo paradumu pētījums, 2006

Latvijas iedzīvotāju veselības ietekmējošo paradumu pētījums, 2006

Pētījuma mērķis:

Papildus rutīnas statisti, kas datiem iegūt informāciju par populācijas veselības pašvērtējumu, ar veselību saistīto uzvedību, veselības aprūpes izmantošanu, profilaktisko aktivitāti. Tas nepieciešams, lai apzinātu svarīgākās sabiedrības veselības problēmas valstī, parādītu to ģeogrāfisko un demogrāfisko izplatību, tās dinamiku laikā, kā arī lai noteiktu nozares stratēģiskās prioritātes.

Nodošanas datums:
02.01.2006
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top