Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2012

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2012

Nodošanas datums:
31.12.2012
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top