Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertu apmeklētāju aptauja

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertu apmeklētāju aptauja

Nodošanas datums:
31.12.2002
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Politikas joma:
Kultūras politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top