Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas sabiedrības vērtības salīdzinošā skatījumā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Nita Jirgensone
67082855

Latvijas sabiedrības vērtības salīdzinošā skatījumā

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot sabiedrības vērtības, kam ir izšķiroša nozīme valdības plānotās politikas veiksmīgai izveidei un rezultātu sasniegšanai.

Nodošanas datums:
16.08.2021
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
36720 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma rezultāti sniedz ieskatu plašā tematikā un  ir labs orientieris nozaru politikas veidošanai un ekonomisko procesu analīzei valsts institūcijām, kas nodarbojas ar vidēja un ilgtermiņa plānošanu.

Tas noder arī starptautiskajām institūcijām un Eiropas Savienības kontekstā, lai labāk izprastu atšķirības starp dažādām valstīm, kas var ietekmēt kopīgu politiku veiktspēju.

Piezīmes:
Tikai 6% iedzīvotāju pilnībā piekrīt un 19% piekrīt, ka bērnu radīšana ir pienākums pret sabiedrību, bet 52% iedzīvotāju tam nepiekrīt vai pilnībā nepiekrīt. Pārliecība, ka radīt bērnus ir pienākums pret sabiedrību, mazinās ar katru paaudzi.
To top