Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes prognožu sagatavošana līdz 2020.gadam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu 280/2004/EK un pasākumu novērtējums lēmumā 406/2009/EK

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes prognožu sagatavošana līdz 2020.gadam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu 280/2004/EK un pasākumu novērtējums lēmumā 406/2009/EK

Nodošanas datums:
30.11.2011
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Vides politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top