Pētījumu un publikāciju datu bāze

Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmes izvērtējums

Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmes izvērtējums

Pētījuma mērķis:

Pētījums tika veikts ar mērķi izvērtēt rīcībpolitikas pasākumu un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu ietekmi, lai secinātu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā. Pētījuma ietvaros tika identificētas un izvērtētas izmaiņas rīcībpolitikas 2012., 2013. un 2014. gadā, veikta padziļināta administratīvo, apsekojumu un citu statistikas datu analīze, un sagatavoti secinājumi par rīcībpolitiku, un sagatavoti politikas scenāriju piedāvājumi un rekomendācijas.

Nodošanas datums:
05.12.2017
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top