Pētījumu un publikāciju datu bāze

Noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Robežšķirtne, tipoloģijas un tiesu prakse

Noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Robežšķirtne, tipoloģijas un tiesu prakse

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot aktuālo situāciju attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumiem, kuros predikatīvie noziedzīgie nodarījumi ir noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā. Pētījums vērsts predikatīvā noziedzīgā nodarījuma nodokļu jomā un no tā izrietošās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas robežšķirtnes izzināšanu.

Nodošanas datums:
13.12.2021
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu izlūkošanas dienests
pasts@fid.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu izlūkošanas dienests
pasts@fid.gov.lv
Politikas joma:
Iekšlietu politika
To top