Pētījumu un publikāciju datu bāze

Par Latvijas vērtībām un valsts ideju/ideoloģiju

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Maija Kūle

Par Latvijas vērtībām un valsts ideju/ideoloģiju

Pētījuma mērķis:

Sagatavot analītisku materiālu par Latvijas valsts/sabiedrības ideoloģiju un vērtībām un valstiskuma izpratnes nostiprināšanu

Pētījuma uzdevums:

Kas ir valsts ideoloģija (vai arī valstiskā vērtību sistēma)/kas tā nav? Partijas ideoloģija iepretim valsts ideoloģijai; kāpēc valstij un sabiedrībai ir vajadzīga ideoloģija? Kāpēc sabiedrībai ir vajadzīgas vērtības? Kāpēc jābūt eksistējošai vērtību sistēmai un kāpēc tā ir jāpieņem? Kā funkcionē valsts bez ideoloģijas un valsts bez vērtībām (laikmeta raksturojums), vērtību jēga ideoloģiju uzbūvē un sabiedrības saliedēšanā

Nodošanas datums:
28.09.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Aizsardzības ministrija
pasts@mod.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Aizsardzības ministrija
pasts@mod.gov.lv
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Filosofiski padziļinātās refleksijas par valsts ideju, sociālajām idejām, jaunajām ideoloģijām un attieksmi pret tām Latvijā, ekspertu vērtējumā.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
59020 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Sniegtie rezultāti detalizēti aplūkojami pētījumā.

To top