Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par citu valstu invaliditātes noteikšanas sistēmām

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pētījums par citu valstu invaliditātes noteikšanas sistēmām

Nodošanas datums:
06.06.2011
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top