Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par efektīvu Valsts probācijas dienesta darbinieku un klientu mijiedarbību – probācijas telpu vides dizaina loma darbā ar klientu

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Līva Liekne

Pētījums par efektīvu Valsts probācijas dienesta darbinieku un klientu mijiedarbību – probācijas telpu vides dizaina loma darbā ar klientu

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir izpētīt probācijas telpu vides dizaina lomu darbā ar klientu, noskaidrojot, kādi ir sadarbību veicinošie/ kavējošie faktori.

Pētījuma uzdevums:

Atspoguļot faktorus, kas veicina/ kavē sadarbības veidošanos un uzturēšanu starp Valsts probācijas dienesta darbinieku un klientu.

Plānotās nodošanas datums:
31.05.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts Probācijas dienests
pasts@vpd.gov.lv
Politikas joma:
Kriminālsodu izpildes tiesības
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Pētījuma rezultātos plānots atspoguļot faktorus, kas veicina/ kavē sadarbības veidošanos un uzturēšanu starp Valsts probācijas dienesta darbinieku un klientu.

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai pamatotu potenciālu izmaiņu veikšanu probācijas telpu vides dizainā, kas uzlabotu darbinieku un klientu savstarpējo sadarbību.

To top