Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas pilsētā

Pētījums par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas pilsētā

Pētījuma mērķis:

Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtēšanas metodikā Rīgas apkaimju līmenī (metodika) ir aprakstīta 25 indikatoru pieejamības un kvalitātes novērtēšana. Katram indikatoram ir aprakstīta metodika novērtējuma veikšanai, nepieciešamie dati un ballu tabula/s.

Nodošanas datums:
31.12.2020
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Politikas joma:
Reģionālā attīstība
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top