Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvu, t.sk. atsevišķi aplūkots un noskaidrots recidīvs probācijas klientiem, kas pabeiguši kādu/vairākas probācijas programmas

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Anvars Zavackis

Pētījums par probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvu, t.sk. atsevišķi aplūkots un noskaidrots recidīvs probācijas klientiem, kas pabeiguši kādu/vairākas probācijas programmas

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir raksturot pēc probācijas funkcijām dažādās probācijas klientu mērķa grupas, noskaidrot līdzīgo un atšķirīgo tajās, kā arī salīdzināt trīs gadu probācijas klientu kohortu recidīva rādītājus.

Pētījuma uzdevums:

Papildus datu analīzei probācijas funkciju griezumā, plānots veikt izpēti par probācijas programmām, raksturojot tajās iesaistītos un neiesaistītos probācijas klientus, salīdzinot šo grupu recidīva rādītājus.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts Probācijas dienests
pasts@vpd.gov.lv
Politikas joma:
Kriminālsodu izpildes tiesības
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Pētījuma rezultātā paredzēts iegūt datus, kas raksturo dažādas probācijas funkciju mērķa grupas un to izmaiņas laikā, salīdzināt dažādo probācijas funkciju mērķa grupu recidīva rādītājus pēc iepriekšējo gadu pētījumu datu kohortām, kā arī salīdzināt recidīva rādītājus starp programmās iesaistītajiem un neiesaistītajiem probācijas  klientiem.

To top