Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par RVN jomas attīstības vajadzībām un iespējām: Personas ar psihiskās veselības/ uzvedības traucējumiem

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Dace Balančonoka

Pētījums par RVN jomas attīstības vajadzībām un iespējām: Personas ar psihiskās veselības/ uzvedības traucējumiem

Pētījuma mērķis:

Izpētīt attīstības vajadzības un iespējas riska un vajadzību novērtēšanā (RVN) personām ar garīgās veselības/ uzvedības traucējumiem.

Pētījuma uzdevums:

Izpētīt attīstības vajadzības un iespējas riska un vajadzību novērtēšanā (RVN) personām ar garīgās veselības/ uzvedības traucējumiem.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts Probācijas dienests
pasts@vpd.gov.lv
Politikas joma:
Kriminālsodu izpildes tiesības
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Pētījuma rezultātā tiks iegūts vērtīgs ieskats riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) metodoloģijā personām ar garīgās veselības/ uzvedības traucējumiem, sniedzot pamatojumu un potenciālus turpmākās rīcības virzienus novērtēšanas prakses un atbalsta sistēmas uzlabošanai.

To top