Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums (t.sk. ārzemju prakses apkopojums) par RVN jomas attīstības vajadzībām un iespējām: RVN sievietēm

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Dace Balančonoka

Pētījums (t.sk. ārzemju prakses apkopojums) par RVN jomas attīstības vajadzībām un iespējām: RVN sievietēm

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir veikt visaptverošu ārzemēs izstrādātas literatūras un gadījumu izpētes apkopojumu par riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) praksi, īpašu uzmanību pievēršot RVN pielietojumam sievietēm.

Pētījuma uzdevums:

Pētījuma uzdevumi ietver sistemātisku esošo pētījumu apkopošanu un analīzi, nosakot kopīgās iezīmes, atšķirības un labos piemērus RVN metodoloģijā attiecībā uz sieviešu mērķa grupu.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts Probācijas dienests
pasts@vpd.gov.lv
Politikas joma:
Kriminālsodu izpildes tiesības
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Pētījuma rezultātā tiks iegūts vērtīgs iekšējais resurss, kas sniegs ieskatu starptautiskajā praksē, veicinot zināšanu nodošanu un potenciālu Valsts probācijas dienestam par RVN metodoloģijas pilnveidošanu attiecībā uz uzraudzībā esošajām sievietēm Latvijā.

To top